Winkelwagen

Disclaimer

De informatie op deze website wordt continu met uiterste zorg samengesteld door Velgenwereld en hiermee gelieerde bedrijven, hierna nader te noemen Velgenwereld. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen door de rechtmatige gebruiker hieraan geen rechten worden ontleend.

Velgenwereld wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk af ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.  Velgenwereld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen op deze website en/of de gevolgen hiervan.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Velgenwereld en zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming vooraf niet gebruikt worden. Het is niet toegestaan de aangeboden informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Velgenwereld. Ook op enige andere wijze kopiëren of reproduceren van deze website (of een deel daarvan) is niet toegestaan. 

Wijzigingen

Velgenwereld behoudt zich te allen tijde uitdrukkelijk het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen.